186 Prtljažni pribor DODACI ZA sva vozila

Aeroklas* Organizator prtljažnog prostora kruti tip
Aeroklas* Organizator prtljažnog prostora kruti tip

4.769,47 kn1

2 192 748

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Organizator prtljažnog prostora kruti tip, dizajn preko šine
Aeroklas* Organizator prtljažnog prostora kruti tip, dizajn preko šine

4.652,42 kn1

2 192 774

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Organizator prtljažnog prostora kruti tip, dizajn preko šine
Aeroklas* Organizator prtljažnog prostora kruti tip, dizajn preko šine

5.088,92 kn1

2 202 940

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov
Aeroklas* Tvrdi krov

1 869 278

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov bez bočnih prozora
Aeroklas* Tvrdi krov bez bočnih prozora

28.233,67 kn2

2 216 677

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov bez bočnih prozora
Aeroklas* Tvrdi krov bez bočnih prozora

32.140,76 kn2

2 216 673

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima

28.882,98 kn2

2 166 917

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima

28.882,98 kn2

1 827 710

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima

28.882,98 kn2

1 827 706

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima

28.882,98 kn2

2 166 911

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima

28.882,98 kn2

2 166 919

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima

28.882,98 kn2

2 166 913

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima

28.882,98 kn2

2 166 925

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima

28.882,98 kn2

1 827 717

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima

28.882,98 kn2

2 166 915

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima
Aeroklas* Tvrdi krov s bočnim prozorima

38.219,81 kn2

2 216 669

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Zaštita za vodilice teretnog prostora
Aeroklas* Zaštita za vodilice teretnog prostora

2 207 827

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Aeroklas* Zaštita za vodilice teretnog prostora
Aeroklas* Zaštita za vodilice teretnog prostora

1.650,20 kn2

2 207 808

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
allsafe JUNGFALK* Podna mreža za prtljagu
allsafe JUNGFALK* Podna mreža za prtljagu

8.240,05 kn2

1 882 816

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
allsafe JUNGFALK* Podna mreža za prtljagu
allsafe JUNGFALK* Podna mreža za prtljagu

5.961,81 kn2

1 882 814

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
allsafe JUNGFALK* Podna mreža za prtljagu
allsafe JUNGFALK* Podna mreža za prtljagu

6.845,58 kn2

1 882 815

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
allsafe JUNGFALK* Pribor za osiguranje tereta
allsafe JUNGFALK* Pribor za osiguranje tereta

1.053,83 kn2

1 882 818

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Delignit* Prtljažni pribor
Delignit* Prtljažni pribor

11.016,86 kn1

1 881 913

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Delignit* Prtljažni pribor
Delignit* Prtljažni pribor

11.016,86 kn1

1 881 915

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Delignit* Prtljažni pribor
Delignit* Prtljažni pribor

12.676,02 kn1

1 881 917

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Delignit* Prtljažni pribor
Delignit* Prtljažni pribor

10.715,21 kn1

1 881 910

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Delignit* Prtljažni pribor
Delignit* Prtljažni pribor

10.715,21 kn1

1 881 911

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Delignit* Prtljažni pribor
Delignit* Prtljažni pribor

12.676,02 kn1

1 881 916

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Delignit* Prtljažni pribor
Delignit* Prtljažni pribor

10.715,21 kn1

1 881 912

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Delignit* Prtljažni pribor
Delignit* Prtljažni pribor

11.016,86 kn1

1 881 914

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Delignit* Prtljažni pribor
Delignit* Prtljažni pribor

12.676,02 kn1

1 881 918

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Delignit* Prtljažni pribor
Delignit* Prtljažni pribor

12.676,02 kn1

1 881 919

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
EGR* Zaštita za dvostruku kabinu sa ili bez sport okvira
EGR* Zaštita za dvostruku kabinu sa ili bez sport okvira

12.583,91 kn2

1 882 091

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mekani pokrov za prtljažni prostor  mekana, crna
Mekani pokrov za prtljažni prostor mekana, crna

8.059,10 kn2

1 482 002

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mekani pokrov za prtljažni prostor  mekana, crna
Mekani pokrov za prtljažni prostor mekana, crna

8.059,10 kn2

1 481 997

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mekani pokrov za prtljažni prostor  mekana, crna
Mekani pokrov za prtljažni prostor mekana, crna

8.059,10 kn2

1 482 004

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mekani pokrov za prtljažni prostor  mekana, crna
Mekani pokrov za prtljažni prostor mekana, crna

8.059,10 kn2

1 482 003

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mekani pokrov za prtljažni prostor  mekana, crna
Mekani pokrov za prtljažni prostor mekana, crna

8.059,10 kn2

1 482 006

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mekani pokrov za prtljažni prostor  mekana, crna
Mekani pokrov za prtljažni prostor mekana, crna

7.324,62 kn2

1 596 005

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor

7.782,38 kn2

1 762 110

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor

7.782,38 kn2

1 762 109

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor

7.899,42 kn2

1 762 108

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor

7.899,42 kn2

1 762 107

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor  dodatni komplet za vozila bez oslonca za teret
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor dodatni komplet za vozila bez oslonca za teret

7.739,65 kn2

1 828 178

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor  dodatni komplet za vozila bez oslonca za teret
Mountain Top®* Mekani pokrov za prtljažni prostor dodatni komplet za vozila bez oslonca za teret

7.782,38 kn2

1 828 179

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Poprečni nosači
Mountain Top®* Poprečni nosači

2.427,32 kn1

1 862 425

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Poprečni nosači
Mountain Top®* Poprečni nosači

2.427,32 kn1

1 862 426

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Roleta prtljažnog prostora valjčasti tip
Mountain Top®* Roleta prtljažnog prostora valjčasti tip

22.154,72 kn2

2 267 190

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Roleta prtljažnog prostora valjčasti tip
Mountain Top®* Roleta prtljažnog prostora valjčasti tip

23.474,78 kn2

2 267 188

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Roleta prtljažnog prostora valjčasti tip
Mountain Top®* Roleta prtljažnog prostora valjčasti tip

23.017,12 kn2

1 838 958

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mountain Top®* Roleta prtljažnog prostora valjčasti tip
Mountain Top®* Roleta prtljažnog prostora valjčasti tip

22.154,72 kn2

2 005 810

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mreža za stabiliziranje prtljage
Mreža za stabiliziranje prtljage

2.572,95 kn2

1 384 455

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mreža za stabiliziranje prtljage
Mreža za stabiliziranje prtljage

2.572,95 kn2

1 384 451

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mreža za stabiliziranje prtljage
Mreža za stabiliziranje prtljage

1.993,03 kn2

1 872 484

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mreža za stabiliziranje prtljage
Mreža za stabiliziranje prtljage

1 899 736

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mreža za stabiliziranje prtljage
Mreža za stabiliziranje prtljage

1 899 097

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mreža za stabiliziranje prtljage
Mreža za stabiliziranje prtljage

1 845 591

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mreža za stabiliziranje prtljage
Mreža za stabiliziranje prtljage

2.572,95 kn2

1 736 804

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mreža za stabiliziranje prtljage
Mreža za stabiliziranje prtljage

2.910,21 kn2

1 341 464

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mreža za stabiliziranje prtljage
Mreža za stabiliziranje prtljage

2.193,23 kn2

1 464 068

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Mreža za stabiliziranje prtljage
Mreža za stabiliziranje prtljage

1.887,55 kn2

1 684 055

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Nastavak za štitnik za učvrščivanje tereta
Nastavak za štitnik za učvrščivanje tereta

970,10 kn2

1 458 115

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Nastavak za štitnik za učvrščivanje tereta
Nastavak za štitnik za učvrščivanje tereta

970,10 kn2

1 456 774

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Nastavak za štitnik za učvrščivanje tereta
Nastavak za štitnik za učvrščivanje tereta

1.518,62 kn2

1 370 359

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Nastavak za štitnik za učvrščivanje tereta
Nastavak za štitnik za učvrščivanje tereta

1.518,62 kn2

1 696 449

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Organizator prtljažnog prostora crna, kruti tip
Organizator prtljažnog prostora crna, kruti tip

5.269,87 kn1

1 715 779

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Organizator prtljažnog prostora crna, kruti tip
Organizator prtljažnog prostora crna, kruti tip

4.492,56 kn1

1 709 230

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Organizator prtljažnog prostora crna, kruti tip
Organizator prtljažnog prostora crna, kruti tip

5.323,10 kn1

1 711 344

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Organizator prtljažnog prostora crna, kruti tip
Organizator prtljažnog prostora crna, kruti tip

4.088,11 kn1

1 709 226

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Organizator prtljažnog prostora crna, kruti tip
Organizator prtljažnog prostora crna, kruti tip

5.269,87 kn1

1 671 929

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Podna mreža za prtljagu
Podna mreža za prtljagu

242,55 kn1

1 300 412

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Podna mreža za prtljagu
Podna mreža za prtljagu

372,67 kn1

5 028 017

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Pokrov za prtljažni prostor
Pokrov za prtljažni prostor

4.035,46 kn2

1 505 514

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Pokrov za prtljažni prostor
Pokrov za prtljažni prostor

4.035,46 kn2

1 560 916

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Produžetak zaštitne prtljažne pregrade
Produžetak zaštitne prtljažne pregrade

358,62 kn1

1 748 617

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Produžetak zaštitne prtljažne pregrade
Produžetak zaštitne prtljažne pregrade

411,17 kn1

1 748 614

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 547 529

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

1.224,38 kn1

2 047 189

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

490,87 kn1

1 576 854

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

741,98 kn1

1 861 158

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 861 157

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 865 998

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 865 997

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 865 999

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

2 130 686

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

5 352 007

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

5 338 714

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

5 338 723

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

2 095 011

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

2 145 696

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

2 197 235

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

818,60 kn1

1 332 702

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

818,60 kn1

1 358 582

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 493 067

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 710 840

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

2 049 001

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 493 066

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

2 039 791

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

2 048 997

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

2 039 792

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

818,60 kn1

1 342 632

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 439 576

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 711 436

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 711 438

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 709 836

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 709 835

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku

644,10 kn1

1 804 539

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku crna
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku crna

1.160,47 kn1

1 522 249

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku crna
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku crna

763,35 kn1

1 802 300

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku crna
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku crna

1.458,56 kn1

1 342 596

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku crna
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku crna

709,06 kn1

1 493 065

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku crna, s B-MAX logom
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku crna, s B-MAX logom

644,10 kn1

1 770 293

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku Za montažu ispod drugog poda prtljažnika
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku Za montažu ispod drugog poda prtljažnika

644,10 kn1

1 804 541

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku Za montažu na drugi pod prtljažnika
Prostirka protiv klizanja u prtljažniku Za montažu na drugi pod prtljažnika

644,10 kn1

1 804 540

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1.075,20 kn1

1 874 003

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1.048,36 kn1

1 901 202

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1.048,36 kn1

1 901 204

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 918 314

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1.048,36 kn1

1 901 203

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 918 312

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1.075,20 kn1

1 804 529

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 918 327

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 896 780

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 904 536

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 904 537

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 908 051

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

2 037 493

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 905 073

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 905 071

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 903 249

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik
Prostirka za prtljažnik

1 905 072

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik bež, sa Focus logom
Prostirka za prtljažnik bež, sa Focus logom

1.375,98 kn1

1 341 462

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna
Prostirka za prtljažnik crna

1.364,15 kn1

1 679 989

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna
Prostirka za prtljažnik crna

1.187,05 kn1

1 711 141

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna
Prostirka za prtljažnik crna

1.187,05 kn1

1 449 326

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s B-MAX logom
Prostirka za prtljažnik crna, s B-MAX logom

818,60 kn1

1 822 761

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s C-MAX logo
Prostirka za prtljažnik crna, s C-MAX logo

513,10 kn1

1 698 579

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s C-MAX logo
Prostirka za prtljažnik crna, s C-MAX logo

513,10 kn1

1 698 581

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s C-MAX logo
Prostirka za prtljažnik crna, s C-MAX logo

513,10 kn1

1 698 580

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s Focus logom
Prostirka za prtljažnik crna, s Focus logom

1.075,20 kn1

1 738 195

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s Focus logom
Prostirka za prtljažnik crna, s Focus logom

1.075,20 kn1

1 738 194

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s Focus logom
Prostirka za prtljažnik crna, s Focus logom

1.075,20 kn1

1 738 193

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s Focus logom
Prostirka za prtljažnik crna, s Focus logom

1.075,20 kn1

1 738 196

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s Focus logom
Prostirka za prtljažnik crna, s Focus logom

1.459,72 kn1

1 341 461

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s logotipom Fiesta
Prostirka za prtljažnik crna, s logotipom Fiesta

818,60 kn1

1 528 333

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s logotipom Mondeo
Prostirka za prtljažnik crna, s logotipom Mondeo

1.848,57 kn1

1 619 981

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s logotipom Mondeo
Prostirka za prtljažnik crna, s logotipom Mondeo

1.200,81 kn1

1 749 792

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik crna, s logotipom Mondeo
Prostirka za prtljažnik crna, s logotipom Mondeo

1.459,72 kn1

1 619 984

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik plava, dvostrana
Prostirka za prtljažnik plava, dvostrana

1.187,05 kn1

1 711 143

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prostirka za prtljažnik siva, s logotipom Mondeo
Prostirka za prtljažnik siva, s logotipom Mondeo

1.864,36 kn1

1 704 256

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prtljažni razdjelnik za štitnik za učvrščivanje tereta
Prtljažni razdjelnik za štitnik za učvrščivanje tereta

1.739,90 kn1

1 723 910

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Prtljažni razdjelnik za štitnik za učvrščivanje tereta
Prtljažni razdjelnik za štitnik za učvrščivanje tereta

1.739,90 kn1

1 673 502

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
RIVAL* Podizač prtljažnika
RIVAL* Podizač prtljažnika

2 195 512

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Sigurnosni remen
Sigurnosni remen

223,67 kn1

1 233 973

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Style-X* Čvrsti pokrivač teretnog prostora na zaključavanje, lakiran u metalik srebrnu
Style-X* Čvrsti pokrivač teretnog prostora na zaključavanje, lakiran u metalik srebrnu

19.482,43 kn2

1 487 196

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Style-X* Tvrdi krov
Style-X* Tvrdi krov

26.721,88 kn2

1 473 307

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Style-X* Tvrdi krov
Style-X* Tvrdi krov

27.147,68 kn2

1 473 304

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Style-X* Tvrdi krov
Style-X* Tvrdi krov

32.907,38 kn2

1 504 896

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Style-X* Tvrdi krov
Style-X* Tvrdi krov

35.728,57 kn2

1 504 895

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Sustav za držanje tereta
Sustav za držanje tereta

1.543,75 kn2

1 857 670

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Sustav za organizaciju prtljažnog prostora
Sustav za organizaciju prtljažnog prostora

3.680,21 kn2

1 830 732

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

3.627,46 kn2

1 882 499

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

1 898 778

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

2 130 691

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

2 130 688

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

2 015 444

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

2 009 783

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

2 015 442

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

2 038 164

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

1 936 199

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

3.469,22 kn2

1 882 811

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

1 944 601

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

2 169 667

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta
Štitnik za učvrščivanje tereta

2.267,06 kn2

1 808 200

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine

2.973,73 kn2

1 822 690

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine

2.562,36 kn2

1 800 998

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine

2.457,06 kn2

1 723 909

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine

2.457,06 kn2

1 370 360

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine

2.931,57 kn2

1 552 463

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine
Štitnik za učvrščivanje tereta polovica visine

2.193,23 kn2

1 700 739

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta puna visina
Štitnik za učvrščivanje tereta puna visina

4.344,52 kn2

1 455 333

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta puna visina
Štitnik za učvrščivanje tereta puna visina

4.344,52 kn2

1 455 334

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Štitnik za učvrščivanje tereta puna visina
Štitnik za učvrščivanje tereta puna visina

4.344,52 kn2

1 455 335

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Zaštitna presvlaka stražnjih sjedala
Zaštitna presvlaka stražnjih sjedala

1.778,02 kn1

1 512 333

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Zaštitna prtljažna pregrada
Zaštitna prtljažna pregrada

717,06 kn1

1 748 618

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Zaštitna prtljažna pregrada
Zaštitna prtljažna pregrada

780,28 kn1

1 748 615

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja

1 Preporučena maloprodajna cijena uključujući PDV.

2 Preporučena maloprodajna cijena uključujući PDV. Pitajte vašeg Ford predstavnika za dodatne troškove prilagodbe.

* Navedeni dodaci su pažljivo odabrani od dobavljača treće strane i mogu imati različite uvjete jamstva, detalje možete dobiti od Fordovog zastupnika. Bluetooth® riječni znak i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba takvih oznaka od strane tvrtke Ford Motor Company pod licencom je. iPhone/iPod oznaka riječi i logotipi vlasništvo su tvrtke Apple Inc. Drugi zaštitni znakovi i trgovački nazivi su u vlasništvu njihovih vlasnika.


UVJETI KORIŠTENJA

Izjava o odgovornosti: Poslovna politika Forda temelji se na stalnom razvoju proizvoda. Zadržavamo pravo promjene specifikacija, boja i cijena modela i opreme prikazanih i opisanih u ovoj mrežnoj objavi u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti. Ilustracije se mogu razlikovati. Ova mrežna objava sadrži originalni Ford pribor kao i čitav niz proizvoda naših dobavljača. Ugradnja dodatne opreme može utjecati na potrošnju goriva vašeg vozila. *označen pribor je pomno odabran pribor trećih strana označen njihovim trgovačkim imenima i može imati drugačije jamstvene uvjete čije detalje možete naći na oznaci objavljenoj uz proizvod ili od ovlaštenog Ford zastupnika. Bluetooth® oznaka i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih znakova od strane Ford Motor Company je licencirana. Robna marka iPhone/iPod i logotipi vlasništvo su Apple Inc. Ostali robni žigovi i trgovačke marke u vlasništvu su pripadajućih vlasnika.