122 Udobnost DODACI ZA sva vozila

ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore

1.139,50 kn1

1 707 813

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore

1.103,88 kn1

1 707 814

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore

1.222,56 kn1

1 744 534

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore

1.222,56 kn1

1 744 536

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore

1.139,50 kn1

1 707 811

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore

1.139,50 kn1

1 707 812

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore

1.139,50 kn1

1 717 441

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce samo za stražnje bočne prozore

1.139,50 kn1

1 712 807

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozora
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozora

2.148,58 kn1

1 479 504

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

1.768,68 kn1

1 593 036

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

2.148,58 kn1

1 547 211

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

1.970,61 kn1

1 803 460

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

1.721,23 kn1

1 568 755

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

2.148,58 kn1

1 568 756

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

2.148,58 kn1

1 744 533

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

2.148,58 kn1

1 707 819

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

2.148,58 kn1

1 744 535

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

2.148,58 kn1

1 500 119

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

2.148,58 kn1

1 717 440

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore
ClimAir®* Sjenilo za sunce za sve stražnje prozore

2.148,58 kn1

1 712 806

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

617,33 kn1

2 104 596

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

605,50 kn1

1 880 816

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

486,63 kn1

1 880 818

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

486,63 kn1

2 104 615

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

617,33 kn1

2 104 611

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

1 927 036

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

1 927 034

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 104 619

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 104 624

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 036 852

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 036 855

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 036 854

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 036 853

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 104 431

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 104 429

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 104 435

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 104 433

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 106 127

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 106 131

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 110 130

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 110 140

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 110 138

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 110 136

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 110 134

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

2 110 132

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

617,33 kn1

2 104 602

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima

617,33 kn1

1 880 814

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima for front door windows, dark grey
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima for front door windows, dark grey

617,33 kn1

1 852 674

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima for front door windows, dark grey
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima for front door windows, dark grey

617,33 kn1

1 856 561

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima for front door windows, dark grey
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima for front door windows, dark grey

617,33 kn1

1 852 672

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima for front door windows, light grey
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima for front door windows, light grey

617,33 kn1

2 104 599

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima for front door windows, light grey
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima for front door windows, light grey

617,33 kn1

2 104 592

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, svijetlo siva
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, svijetlo siva

617,33 kn1

2 104 452

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, svijetlo siva
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, svijetlo siva

617,33 kn1

1 815 028

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, svijetlo siva
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, svijetlo siva

617,33 kn1

1 815 015

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, svijetlo siva
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, svijetlo siva

617,33 kn1

2 104 461

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, svijetlo siva
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, svijetlo siva

617,33 kn1

2 104 569

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 712 804

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 595 368

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 555 755

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 717 221

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 490 774

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 803 462

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

2 170 146

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 555 762

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 490 766

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 741 268

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 490 768

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 494 106

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 555 768

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore prednjih vrata, tamno sivo

617,33 kn1

1 772 107

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, svijetlo siva
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, svijetlo siva

498,57 kn1

2 104 463

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, svijetlo siva
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, svijetlo siva

498,57 kn1

2 104 457

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo

498,57 kn1

1 555 773

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo

498,57 kn1

1 555 756

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo

498,57 kn1

1 803 464

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo

498,57 kn1

1 494 107

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo

498,57 kn1

1 741 269

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo

498,57 kn1

1 741 271

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo

498,57 kn1

1 494 108

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo

498,57 kn1

1 717 438

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za prozore stražnjih vrata, tamno sivo

498,57 kn1

1 712 805

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za stražnje prozore, svijetlo siva
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za stražnje prozore, svijetlo siva

498,57 kn1

2 104 574

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za stražnje prozore, tamno sive
ClimAir®* Usmjerivač zraka na bočnim prozorima za stražnje prozore, tamno sive

498,57 kn1

1 772 109

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Eberspächer* Daljinski upravljač centralnog zaključavanja
Eberspächer* Daljinski upravljač centralnog zaključavanja

2 019 286

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Eberspächer* Parking senzor
Eberspächer* Parking senzor

2 006 675

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Eberspächer* Parking senzor
Eberspächer* Parking senzor

1 870 695

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Eberspächer* Parking senzor
Eberspächer* Parking senzor

1 801 360

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Eberspächer* Parking senzor
Eberspächer* Parking senzor

2 043 249

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Eberspächer* Parking senzor
Eberspächer* Parking senzor

1 828 191

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Kontrola udaljenosti pri parkiranju instalacijski kit specifičan za vozilo
Kontrola udaljenosti pri parkiranju instalacijski kit specifičan za vozilo

454,58 kn1

1 716 526

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Kontrola udaljenosti pri parkiranju instalacijski kit specifičan za vozilo
Kontrola udaljenosti pri parkiranju instalacijski kit specifičan za vozilo

454,58 kn1

1 619 052

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Kontrola udaljenosti pri parkiranju Osnovni set
Kontrola udaljenosti pri parkiranju Osnovni set

2.996,06 kn1

1 504 360

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Kontrola udaljenosti pri parkiranju Osnovni set, stražnji
Kontrola udaljenosti pri parkiranju Osnovni set, stražnji

2.138,47 kn1

1 724 804

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
LED dodatno svjetlo za unutrašnjost
LED dodatno svjetlo za unutrašnjost

547,27 kn1

1 488 607

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Navco* Unutrašnje LED osvjetljenje
Navco* Unutrašnje LED osvjetljenje

521,76 kn1

1 841 959

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Rati* Naslon za ruke
Rati* Naslon za ruke

2 025 503

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Rati* Naslon za ruke
Rati* Naslon za ruke

2 025 498

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Rati* Naslon za ruke
Rati* Naslon za ruke

2 025 501

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Rati* Naslon za ruke
Rati* Naslon za ruke

2 025 499

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Rati* Naslon za ruke
Rati* Naslon za ruke

2 025 500

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Rati* Naslon za ruke
Rati* Naslon za ruke

2 025 504

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Rati* Naslon za ruke
Rati* Naslon za ruke

2 025 502

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Rati* Naslon za ruke
Rati* Naslon za ruke

2 113 108

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Rati* Naslon za ruke
Rati* Naslon za ruke

2 227 703

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Sjenilo za sunce za panoramski krov
Sjenilo za sunce za panoramski krov

861,33 kn1

1 619 455

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Vodafone* Kontrola udaljenosti pri parkiranju
Vodafone* Kontrola udaljenosti pri parkiranju

2 225 438

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Vodafone* Kontrola udaljenosti pri parkiranju
Vodafone* Kontrola udaljenosti pri parkiranju

2 225 436

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Vodafone* Kontrola udaljenosti pri parkiranju
Vodafone* Kontrola udaljenosti pri parkiranju

2 225 440

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Vodafone* Kontrola udaljenosti pri parkiranju
Vodafone* Kontrola udaljenosti pri parkiranju

2 225 442

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Wölfle* Senzor vanjske temperature
Wölfle* Senzor vanjske temperature

4.420,37 kn1

1 867 858

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju

2 028 062

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju

1 932 379

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju

1.688,22 kn1

1 935 220

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju

2.019,02 kn1

1 876 560

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju

2 273 505

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju front, with 4 sensors in matt black
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju front, with 4 sensors in matt black

1.638,26 kn1

1 935 219

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju rear, with 4 sensors in matt black
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju rear, with 4 sensors in matt black

1.346,91 kn1

1 935 216

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju rear, with 4 sensors in matt black
Xvision (SCC)* Kontrola udaljenosti pri parkiranju rear, with 4 sensors in matt black

1.346,91 kn1

1 935 215

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Xvision (SCC)* Set za grijanje sjedala
Xvision (SCC)* Set za grijanje sjedala

2 021 594

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Xvision (SCC)* Set za grijanje sjedala
Xvision (SCC)* Set za grijanje sjedala

2 021 595

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja
Zaštita od vjetra
Zaštita od vjetra

2 063 486

Vidi odgovarajuća vozila
Prikaz detalja

1 Preporučena maloprodajna cijena uključujući PDV. Pitajte vašeg Ford predstavnika za dodatne troškove prilagodbe.

* Navedeni dodaci su pažljivo odabrani od dobavljača treće strane i mogu imati različite uvjete jamstva, detalje možete dobiti od Fordovog zastupnika. Bluetooth® riječni znak i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba takvih oznaka od strane tvrtke Ford Motor Company pod licencom je. iPhone/iPod oznaka riječi i logotipi vlasništvo su tvrtke Apple Inc. Drugi zaštitni znakovi i trgovački nazivi su u vlasništvu njihovih vlasnika.


UVJETI KORIŠTENJA

Izjava o odgovornosti: Poslovna politika Forda temelji se na stalnom razvoju proizvoda. Zadržavamo pravo promjene specifikacija, boja i cijena modela i opreme prikazanih i opisanih u ovoj mrežnoj objavi u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti. Ilustracije se mogu razlikovati. Ova mrežna objava sadrži originalni Ford pribor kao i čitav niz proizvoda naših dobavljača. Ugradnja dodatne opreme može utjecati na potrošnju goriva vašeg vozila. *označen pribor je pomno odabran pribor trećih strana označen njihovim trgovačkim imenima i može imati drugačije jamstvene uvjete čije detalje možete naći na oznaci objavljenoj uz proizvod ili od ovlaštenog Ford zastupnika. Bluetooth® oznaka i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih znakova od strane Ford Motor Company je licencirana. Robna marka iPhone/iPod i logotipi vlasništvo su Apple Inc. Ostali robni žigovi i trgovačke marke u vlasništvu su pripadajućih vlasnika.