Pravne napomene

1. UVOD

Grand Dalewest d.o.o., Zagreb, Ljubljanska avenija 4, Tel: +385 (1) 3710-555, Fax: +385 (1) 3496-445 Grand Dalewest d.o.o. upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081043872, OIB: 29734231332, IBAN HR4424840081135012950, SWIFT RZBHHR2X

Račun tvrtke otvoren je kod Raiffeisen banke, broj računa: 2484008-1135012950
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 HRK, uplaćen u cijelosti.
Osobe ovlaštene za zastupanje: Robert Lendić, Diana Sorić Hictaler

Internet stranica ford.hr namijenjene je upravo vama, kako biste upoznali Ford, njegove proizvode i usluge.

Pristup i korištenje FORD internet stranica ovisi o Vašem prihvaćanju dolje naznačenih uvjeta korištenja ove web stranice kao i Vašem postupanju u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivoj pravnoj regulativi.

Suglasni ste i prihvaćate da Grand Dalewest d.o.o., nece biti odgovoran za bilo koji gubitak ili štetu koja nastane uslijed Vašeg propusta postupanja u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ovih web stranica i primjenjivim pravnim normama.

Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda i usluga, te materijala s FORD Internet stranica pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s istima kako bi izbjegli eventualne nesporazume i posljedice.

Sve informacije dostupne na ovim stranicama iskljucivo su informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim stranama bez prethodnog pisanog dopuštenja tvrtke Grand Dalewest d.o.o.

2. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sadržaj stranica smatra se intelektualnim vlasništvom FORD-a, i kao takav je zaštićen trenutno važećim zakonima.

Reprodukcija ovih stranica, te na njima prikazanih vizuala i modela vozila odobrava se isključivo za osobnu uporabu, isključujući bilo kakvo korištenje u svrhu reklamiranja i/ili komercijalne i/ili informativne svrhe, u skladu sa pravnim propisima vezanih za autorska prava odnosno trenutno važećih prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

Svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomična ili potpuna promjena stranica, bez obzira na metodu, bez prethodnog dopuštenja FORD-a, bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetnih web stranica koje za sobom povlači krivičnu i materijalnu odgovornost, te će Grand Dalewest d.o.o. takvog počinitelja goniti krivično i materijalno temeljem važeće pravne regulative.

Ovime u isto vrijeme pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije kreativnih rješenja ili podloge web stranica www.ford.hr, pojedinačnih elemenata web stranica FORD-a i logotipa FORD bez izričitog pisanog odobrenja Grand Dalewest d.o.o.

Ime marke FORD, logotip FORD, nazivi vozila, kao i proizvodi i usluge zaštićeni su registriranim znakom sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava odnosno prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva. Svaka reprodukcija, korištenje i/ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja Grand Dalewest d.o.o., smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava industrijskog i/ili intelektualnog vlasništva.

3. PREDSTAVLJANJE PROIZVODA I USLUGA

Informacije koje FORD objavljuje na ovim web stranicama smatraju se tocnima i pouzdanima u vrijeme objave. Medutim, niti Grand Dalewest d.o.o., nitiFORDovlašteni zastupnici ne jamče za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka na ovim web stranicama.

Karakteristike vozila predstavljene na web stranicama FORD odnose se na ona vozila koja su dostupna u trenutku objave ili ažuriranja web stranica.

Naznacene cijene odgovaraju trenutnom FORD cjeniku.Za tocne cijene molimo obratite se vašem ovlaštenom zastupniku.

FORD zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojim web stranicama, osobito one koje se odnose na tehnicke karakteristike, opremu predstavljenih modela i cijene, uzimajuci u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene FORD, mreža zastupnikaili njeni zaposlenici ne snose odgovornost.

Informacije dostupne na web stranicama ne smiju se smatrati temeljem za donošenje znacajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da FORD nećete smatrati odgovornim za neispunjavanje svojih očekivanja.

4. OSOBNI I JAVNI PODACI

Vecinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi.

No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava nacin prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u ovakvim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga Grand Dalewest d.o.o., naše podružnice, te naša prodajna mreža mogu koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.

Osobni podaci

Grand Dalewest d.o.o. je dužan štititi sigurnost Vaših osobnih podataka.

Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava, Grand Dalewest d.o.o. neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranicama. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znače da se slažete da isti budu unešeni u bazu podataka Grand Dalewest d.o.o., kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koju pristajete pristupom web stranicama FORD.

Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka Grand Dalewest d.o.o. Povjeravanjem svojih osobnih podataka društvu Grand Dalewest d.o.o., na ovim Internet stranicama ni na koji se način i ni u kom slučaju ne odričete svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurni ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona).

Na temelju datiranog i potpisanog pisanog zahtjeva poslanog na adresu Grand Dalewest d.o.o., Ljubljanska avenija 4, 10090 Zagreb, Hrvatska, možete iskoristiti sljedeća prava:

Djelomično ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja Grand Dalewest d.o.o., podružnica ili djelatnika prodajne mreže.

5. IZJAVA O ZAŠTITI PODATAKA

Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka Grand Dalewest d.o.o., Ljubljanska avenija 4, 10090 Zagreb, Hrvatska, kao i ovlaštenih zastupnika i članova FORD prodajne mreže.

Podaci i dane informacije biti ce pohranjeni u bazi podataka FORD društva Grand Dalewest d.o.o. te će se smatrati povjerljivima. Radnici gore navedenih subjekata i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s gore navedenim subjektima ili za gore navedene subjekte imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da takve podatke neće priopciti trećim osobama, iskoristiti ih protivno Vašim interesima, niti omogućiti korištenje istih trećim osobama.

Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane društva Grand Dalewest d.o.o., ovlaštenih zastupnika i članova FORD prodajne mreže, u svrhu obrade tržišta, odgovora na Vaše upite, ugovaranja eventualnog sastanka s Vama kod ovlaštenih FORD zastupnika, izrade statističkih i analitičkih prikaza, za potrebe komercijalnih akcija, dostave ponuda i obavijesti te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.

Suglasni ste i prihvaćate da društvo Grand Dalewest d.o.o, kao i ovlašteni zastupnici i članovi FORD prodajne mreže mogu objavljivati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim ili sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Objavljeni i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja osobnih podataka i informacija o Vama.

6. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju 'takav kakav jest' bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih.

Korisnik ima pristup ovim web stranicama samo na svoju vlastitu odgovornost. FORD ne jamči da će ove web stranice biti uvijek dostupne i raspoložive te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pouzdani.

Ni pod kojim uvjetima Grand Dalewest d.o.o., ovlaštenizastupnici i članovi FORD prodajne mreže nisu odgovorni za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijsku štetu, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ovih stranica ili stranica koje su uz nju vezane.

Sadržaj FORD web stranica nije ugovorno vezan.

Podaci o modelima, tehničke karakteristike i cijene odgovaraju definiciji u trenutku objave ili ažuriranja stranica. Iste su predstavljene samo kao indikacija i ne mogu se smatrati ugovornom ponudom proizvoda ili usluga pruženih od strane Grand Dalewest d.o.o., ovlaštenihzastupnika i članova FORD prodajne mreže. Moguce su pogreške ili propusti.

Pristup proizvodima i uslugama koji su predstavljeni na našim web stranicama podložni su ograničenjima. Morate voditi računa o tome da li Vas zakoni države iz koje ostvarujete kontakt ovlašćuju da koristite naše web stranice.

Do zakonom predvidenih ograničenja, FORD neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastale kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe bilo koje od informacija dostupnih na ovim web stranicama, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

7. MREŽNI KOLAČIĆI (‘Cookies’)

Kada netko posjeti stranicu, mrežni kolačić ‘cookie’ se pojavljuje na korisnikovom računalu (ukoliko korisnik prihvaća mrežni kolačić ‘cookie’) ili je očitan ako je korisnik već prije posjetio tu stranicu. Jedna od funkcija mrežnog kolačića 'cookie’ je pomoć u prikupljanju statističkih podataka o posjećenosti gore opisanih stranica. Podaci se skupljaju u zajednički formular koji nikada nije vezan s Vašim osobnim podacima.

Ova nam tehnologija govori koliko je korisnika posjetilo glavne dijelove (kao što su poveznice ili grafovi) naših web stranica. Ne koristimo ovu tehnologiju da bismo imali pristup Vašim osobnim podacima koji se mogu otkriti. To je alat koji koristimo za prikupljanje zajedničkih statističkih podataka o korištenju FORD web stranice.

Možete izabrati da Vaš pretraživač ne prihvaća mrežne kolačiće 'cookies’. Ako odaberete tu opciju, moći ćete vidjeti tekst na zaslonu, ali nećete imati personalizirani posjet niti ćete se moći pretplatiti na usluge koje su dostupne na stranici.

Želite li onemogućiti ‘Prihvati Cookiesť upozorenje u Microsoft Explorer-u, učinite sljedeće:

  1. Kliknite ‘View’, zatim ‘Options’.
  2. Kliknite ‘Advanced Tab’.
  3. Kliknite ‘Warn’ prije kućice ‘Accepting Cookies’.

Želite li onemogućiti ‘Prihvati Cookies’ upozorenje u Netscape Navigator-u, učinite sljedeće:

  1. Kliknite ‘Options’, zatim ‘Network Preferences’.
  2. Kliknite ‘Protocols Tab’.
  3. Kliknite ‘Warn’ prije kućice ‘Accepting Cookies’.

8. AŽURIRANJE OPĆIH UVJETA

FORD zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti. Najnovija verzija općih uvjeta korištenja može se pregledati napoveznici Pravne informacije, koja se nalazi u dnu web stranice.

UVJETI KORIŠTENJA

Izjava o odgovornosti: Poslovna politika Forda temelji se na stalnom razvoju proizvoda. Zadržavamo pravo promjene specifikacija, boja i cijena modela i opreme prikazanih i opisanih u ovoj mrežnoj objavi u bilo kojem trenutku, bez prethodne obavijesti. Ilustracije se mogu razlikovati. Ova mrežna objava sadrži originalni Ford pribor kao i čitav niz proizvoda naših dobavljača. Ugradnja dodatne opreme može utjecati na potrošnju goriva vašeg vozila. *označen pribor je pomno odabran pribor trećih strana označen njihovim trgovačkim imenima i može imati drugačije jamstvene uvjete čije detalje možete naći na oznaci objavljenoj uz proizvod ili od ovlaštenog Ford zastupnika. Bluetooth® oznaka i logotipi u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG, Inc. i svaka uporaba tih znakova od strane Ford Motor Company je licencirana. Robna marka iPhone/iPod i logotipi vlasništvo su Apple Inc. Ostali robni žigovi i trgovačke marke u vlasništvu su pripadajućih vlasnika.